Privacystatement

Hoefsmederij Bart Buurkes

Privacy Statement
Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Hoefsmederij Bart Buurkes of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Bart Buurkes
Onderneming: Hoefsmederij Bart Buurkes
   
Bezoekadres: Zuiderzeestraatweg 97A
8085AC Doornspijk
E-mail: bart@hoefsmederijbartbuurkes.nl
   
Telefoonnummer: 06 13778475
KvK-nummer: 08171403

Hoefsmederij Bart Buurkes is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Hoefsmederij Bart Buurkes is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Hoefsmederij Bart Buurkes, waaronder www.hoefsmederijbartbuurkes.nl.

Hoefsmederij Bart Buurkes verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Hoefsmederij Bart Buurkes opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Hoefsmederij Bart Buurkes om de overeenkomst uit te voeren.

De door Hoefsmederij Bart Buurkes opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Hoefsmederij Bart Buurkes om de overeenkomst uit te voeren.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Hoefsmederij Bart Buurkes worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
3) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
4) voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, geslacht, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Hoefsmederij Bart Buurkes altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan bart@hoefsmederijbartbuurkes.nl

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
2) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
3) in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 30 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
4) in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Er zullen persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Hoefsmederij Bart Buurkes, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereen-komsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een mail sturen naar bart@hoefsmederijbartbuurkes.nl.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙